Familia de standarde ISO 14000

Categoria: ISO 14001

ISO 14000 reprezinta o serie de standarde dezvoltate de Organizatia internationala pentru standardizare pentru abordarea aspectelor legate de managementul mediului. Standardele din acesta serie propun ca obiectiv pentru organizatia implementatoare minimizarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea continua a performantei de mediu.

Standardele din seria ISO 14000 ajuta organizatiile sa-si gestioneze cerintele proprii referitoare la mediu si sa le integreze in obiectivele generale ale afacerii.

Standardele din seria ISO 14000 pot fi clasificate in sase categorii:

1. Sisteme de management al mediului

• ISO 14001:2004 – prezinta cerintele unui sistem de management al mediului
• ISO 14004:2004 – orientari cu privire la sistemul de management al mediului
• ISO 14005:2010 – ghid de abordare etapizata a sistemului de mangement al mediului

2. Auditul de mediu

• ISO 19011:2011 – auditarea cerintelor unui sistem de management al mediului

3. Evaluarea performantei de mediu

• ISO 14064:2006 – masurarea gazelor cu efect de sera

4. Clasificarea organizatiilor in raport cu aspectele de mediu
5. Eevaluarea ciclului de viata
6. Aspecte de mediu in standardele de produse

Mentionam ca organizatiile nu obtin certificarea pentru intreaga serie ISO 14000. Organizatiile pot obtine certificarea pentru standardul ISO 14001:2004. Celelalte standarde din cadrul seriei pot ajuta o organizatie la implementarea sistemului de management al mediului, la derularea in bune conditii a auditului etc.

In cadrul fiecarei categorii exista doua tipuri de standarde apartinand seriei ISO 14000.

1. Standarde de cerinte

Aceste standarde detaliaza etapele care trebuie urmate in vederea atingerii specificatiilor solicitate de standarde. Organizatiile se certifica doar pentru standardele de cerinte. Cele mai comune standarde din cadrul acestei categorii sunt:

• ISO 14001:2004 – Sisteme de management al mediului – Cerinte si orientari pentru utilizare
• ISO 14065:2007 – Gaze cu efect de sera – Cerinte pentru organismele de verificare si validare a gazelor cu efect de sera

2. Standarde de indrumare

Acestea constau in documente descriptive, care au doar rol de indrumare si sprijinire a implementarii standardelor de cerinte. Din acesta categorie fac parte toate standardele generice din cadrul seriei ISO 14000 (de la ISO 14004 pana la ISO 14064). Pentru organizatiile interesate in implementarea ISO 14001 recomandam si consultarea urmatoarelor standarde:
• ISO 14004:2004 – Sisteme de management al mediului – Indrumari generale cu privire la principii, sisteme si tehnici
• ISO 19011:2011 – Indrumari pentru calitate si/sau auditarea sistemelor de management al mediului
• ISO 14064: 2006 – Masurarea si raportarea gazelor cu efect de sera

In functie de domeniul de activitate al organizatiei implementatoare se pot aplica si alte tipuri de standarde din cadrul aceleasi serii.

Familia de standarde ISO 14000