Disponibilitatea

Categoria: ISO 27001

Disponibilitatea este o caracteristica aplicabila bunurilor. Un bun este disponibil daca el este accesibil si poate fi folosit atunci cand e nevoie de el de catre o entitate autorizata.

In contextul acestui standard, bunurile includ lucruri ca informatii, sisteme, facilitati, retele si computere.

Toate aceste bunuri trebuie sa fie disponibile entitatilor autorizate atunci cand ele au nevoie sa le acceseze sau sa le foloseasca.

Disponibilitatea