Procedura ISO 27001

Categoria: ISO 27001

Procedurile controleaza procesele sau activitatile. O procedura bine definita controleaza un proces logic distinct sau o activitate de acelasi gen, ca si datele de intrare si de iesire asociate lor.

Procedurile pot fi foarte generale sau foarte detaliate, sau undeva la mijloc. In timp ce o procedura generala ar putea lua forma unei simple organigrame, o procedura detaliata ar putea lua forma unei pagini de text sau chiar a mai multor pagini.

O procedure detaliata defineste sarcinile care trebuie indeplinite si explica modul de indeplinire, cine ar trebui sa le indeplineasca si in ce circumstante. In plus, o astfel de procedura explica ce autoritate si ce responsabilitati au fost alocate, ce furnituri si materiale ar trebui folosite si ce documente si evidente trebuie folosite pentru a indeplini acele sarcini.

Chiar daca procedurile pot fi documentate sau nedocumentate, ISO doreste, de obicei, ca ele sa fie documentate.

Procedura ISO 27001