ISO 19011

Definitii certificare ISO 19011

Riscul, conform standardului ISO 19011

Potrivit Ghidului ISO 73, riscul este “efectul inceritudinii asupra obiectivelor”, iar efectul este o abatere pozitiva sau negativa de la ceea ce se asteapta. (standardul ISO 19011) Prin urmare, riscul este posibilitatea sa existe o abatere pozitiva sau negativa de la obiectivul pe care sperati sa il atingeti.

definitie ...

Expertii tehnici

Expertii tehnici sprijina echipele de audit, punandu-le la dispozitie expertiza lor si cunostinte specifice despre organizatia, procesele sau activitatile care sunt auditate sau despre limbajul sau cultura entitatii auditate. Expertii tehnici ISO 19011 nu actioneaza ca auditori.

definitie ...

Auditat si Auditor

Auditat Un auditat ISO 19011 este o organizatie (sau o parte a unei organizatii) care este auditata. Organizatiile pot include companii, corporatii, intreprinderi, firme, organizatii umanitare , asociatii si institutii. Organizatiile pot fi inregistrate sau neinregistrate si pot fi proprietate publica sau privata. Auditor Un auditor este o persoana care efectueaza audituri. Auditorii ISO 19011 […]

definitie ...

Consultantii

Consultantii sunt desemnati de organizatiile auditate pentru a-i ajuta pe auditori. Cu toate acestea, ei nu au voie sa influenteze realizarea unui audit sau sa intervina in desfasurarea sa. Consultantii au ca sarcini identificarea persoanelor care pot fi intervievate, confirmarea orarului de interviu, asigurarea accesului la locatiile organizatiilor auditate si garantarea faptului ca auditorii si […]

definitie ...

Echipa de audit

O echipa de audit (coform standardului ISO 19011) este alcatuita din unul sau mai multi auditori, dintre care unul este numit auditor principal sau auditor-sef. Echipa de audit poate include si auditori stagiari. Atunci cand este necesar, echipele de audit pot fi ajutate si de consultanti si de experti tehnici. Consultantii si expertii tehnici ajuta […]

definitie ...

Domeniul de aplicare a auditului

Domeniul de aplicare a auditului (ISO 19011) este o declaratie in care se specifica centrul de interes al auditului, amploarea si limitele unui anumit audit. Domeniul poate fi specificat definind locatia fizica a auditului, unitatile organizatiei care vor fi examinate, procesele si activitatile care vor fi incluse, ca si perioada de timp pe care o […]

definitie ...

Programul de audit

Un program de audit reprezinta o serie de dispozitii care vizeaza sa indeplineasca un anumit scop al auditului, intr-o anumita perioada de timp. El include toate activitatile si resursele necesare pentru a planifica, a organiza si a efectua unul sau mai multe audituri. ISO 19011 impune ca organizatiile sa numeasca manageri ai programului de audit. […]

definitie ...

Constatarile auditului

Constatarile auditului (ISO 19011) rezulta dintr-un proces care evalueaza probele de audit si le compara cu criteriile de audit. Constatarile auditului pot arata ca sunt indeplinite criteriile de audit (conformitate) ori ca nu sunt indeplinite criteriile de audit (neconformitate). De asemenea, ele pot identifica cele mai bune practici sau oportunitatile de imbunatatire. Probele de audit […]

definitie ...

Probele de audit

Probele de audit (conform ISO 19011) includ inregistrari, declaratii de fapt si alte informatii care pot fi verificate si care au legatura cu criteriile de audit care sunt folosite. Criteriile de audit includ politici, proceduri si cerinte. Probele de audit pot fi calitate sau cantitative. Probele sau dovezile obiective sunt acele informatii care arata sau […]

definitie ...

Criteriile de audit

Criteriile de audit (conform standardului de calitate ISO 19011) includ politici, proceduri si cerinte. Probele de audit sunt folosite pentru a determina cat de bine sunt indeplinite criteriile de audit. Probele de audit mai sunt folosite si pentru a determina cat de bine sunt implementate politicile, cat de bine sunt aplicate procedurile si cat de […]

definitie ...